Rechtsgebieden

In de loop van zijn jarenlange ervaring heeft Ron Verheijen een brede praktijk opgebouwd waardoor hij zaken kan behandelen voor ondernemers en particulieren op diverse rechtsgebieden. Een behoorlijke mate van specialisme heeft hij opgebouwd op het gebied van het Bestuursrecht/Ruimtelijk Ordeningsrecht.

MKB-ondernemers krijgen vaak te maken met zaken op het gebied van arbeidsrecht, overeenkomstenrecht, incasso en vergunningen, maar kunnen ook tegen andere problemen aanlopen. Het is voor hen het meest prettig om hiervoor 1 aanspreekpunt te hebben en dat aanspreekpunt biedt Ron Verheijen. Hij heeft expertise op alle rechtsgebieden waar de ondernemer in de praktijk mee te maken krijgt.

Maar ook particulieren kunnen bij hem terecht voor de meeste zaken waar zij mee van doen kunnen krijgen, denk bijvoorbeeld aan een geschil met de werkgever, met een leverancier of de overheid. Voor zaken op het gebied van personen en familierecht (alimentatie, scheiding, boedelscheiding) kunt u bij Ron Verheijen terecht, echter niet op basis van de Wet op de rechtsbijstand.

Indien u met een juridisch probleem geconfronteerd wordt, is het het meest praktisch om even telefonisch contact met mij op te nemen en uw geschil aan mij voor te leggen, zodat in goed gezamenlijk overleg bekeken kan worden of ik u van dienst kan zijn.

Zo ja, dan maken wij een afspraak voor een kennismakings- en intakegesprek.

Zo nee, dan kan ik u behulpzaam zijn bij doorverwijzing naar een advocaat of jurist.

Bepaalde zaken doe ik namelijk niet zoals bijvoorbeeld op het gebied van aanbestedingen, belastingrecht, uitkeringen, vreemdelingrecht.

Advocaat Ron Verheijen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene Praktijk:

  • bestuursrecht;
  • burgerlijk recht;
  • strafrecht. 

Omgevingsrecht:

  • ruimtelijk bestuursrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ron Verheijen

ron-400x350